Jak zgłosić domek letniskowy do 35 m2 powierzchni?

Gdy jesteś posiadaczem działki i chcesz na niej wybudować swój drewniany domek letniskowy wystarczy abyś to zgłosił do odpowiedniego Urzędu. Na samy początku należy zaznaczyć, że w każdym Urzędzie mogą obowiązywać inne procedury. Czasem zdarza się również, że urzędnik ma własną interpretację przepisów. Poniższa treść jest podpowiedzią jak można dokonać zgłoszenia.

Jak zgłosić domek letniskowy do 35 m2 powierzchni?

Definicja domku letniskowego

W przepisach nie znajdziemy prawnej definicji domku letniskowego jednak uwzględniając jego przeznaczenie tj. wykorzystywanie do celów mieszkalnych sezonowo, a nie całorocznie, należy potraktować go jako budynek rekreacji indywidualnej (czyli przeznaczony do okresowego wypoczynku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Budynek, który przeznaczony jest do całorocznego wykorzystania, przez ustawodawcę określony jest budynkiem mieszkalny. Należy pamiętać o rożnych definicjach tych dwóch pojęć. Jest to ważne, gdyż przy budowie budynku mieszkalnego obowiązuje więcej formalności oraz wymagań wynikających z przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych. Przy budowie zaś domku przeznaczonego do okresowego wypoczynku ustawodawca nie jest tak rygorystyczny.

Wg przepisów prawa budowlanego, które weszły w życie 28 czerwca 2016 roku pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (art.29) m.in.:

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeżeli liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2działki (pkt 2a)

- wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2działki (pkt 2)

- wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m2działki (pkt 2c) itd.

Zobacz: Jak zmieniły się przepisy dotyczące budowy domów bez pozwolenia do 70m2 w 2022

Ważne:

– budowę domku drewnianego bez pozwolenia należy każdorazowo zgłosić do odpowiedniego urzędu (art. 30)

– domek letniskowy nie może przekraczać 35m2 pow. zabudowy.

– w domku letniskowym do 35m2 możemy wykonać bez pozwolenia wszystkie przyłącza i instalacje wewnątrz budynku (np. elektryczne, wodno-kanalizacyjne) oraz ocieplenie domu z drewna.

– przepisy nie określają rodzaju fundamentu, na jakim może być zbudowany domek bez zezwolenia.

– powierzchnia zabudowy to obszar na działce zajmowany przez wykończony budynek, obliczana po obrysie zewnętrznym ścian, bez schodów zewnętrznych, daszków (m.in. niepodpartych dachów tarasów), markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego oraz elementów ozdobnych (np. ostatki na rogach domków drewnianych) itp.

Zgłoszenia domku letniskowego – dwa etapy

Gdy wybierzesz się do Urzędu musisz zabrać ze sobą: akt własności działki oraz dowód osobisty.

W przypadku gdy właścicielami są dwie osoby sprawy najlepiej załatwiać razem. Jest też możliwość, aby jeden ze współwłaścicieli napisał upoważnienie do reprezentowania go w celu załatwienia spraw podczas jego nieobecności lub wcześniejsze podpisanie wniosku.

Etap 1 – Mapka do celów opiniodawczych

W Starostwie Powiatowym do którego przynależy Twoja działka (a dokładnie w Wydziale Geodezyjnym Starostwa), musisz wystąpić z wnioskiem o „mapkę do celów opiniodawczych” (1:1000). Urzędnikowi należy powiedzieć, że wspomniana mapka będzie Ci potrzebna do zgłoszenia domku letniskowego. W wielu Urzędach wskazaną mapkę można otrzymać „od ręki” po wcześniejszym wpłaceniu ok. 30zł.

Mapka jest Ci potrzebna do wrysowania usytuowania domku. Mapka może się także przydać w późniejszym czasie, jeśli będziesz występować z wnioskiem o podłączenie prądu. Warto zatem ją skserować i zachować.

Pierwszy etap już za mani.

Etap 2 – uzupełnienie druku zgłoszenia

Wniosek złożeniowy pobieramy ze strony Starostwa Powiatowego, uzupełniamy i składamy w Wydziale Architektury.

Na mapce otrzymanej w Wydziale Geodezyjnym musimy kolorem czerwonym:

  • zaznaczyć położenie domku letniskowego oraz wrysować go w skali (przy mapce 1:1000 1 mm=1 m)
  • wpisać długości boków domku, czyli np. 10 x 3,5 m
  • pamiętać o tym, aby zgłaszany domek wrysować nie bliżej niż 4 m od granicy sąsiada, jeśli w ścianie są okna i nie bliżej niż 3 m jeśli w ścianie nie ma okien.

Dla pewności przed złożeniem wniosku na biurze podawczym poproś Urzędnika aby sprawdził czy dobrze uzupełniłeś wniosek, może Cię to uchronić przed niepotrzebnym przyjazdem do Urzędu i nanoszeniem poprawek. Poproś także o kopię z pieczęcią potwierdzającą złożenie wniosku.

Ostatni etap za nami.

Pamiętaj: zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na decyzję czeka się maksymalnie 30 dni. Jeżeli w tym okresie od daty zgłoszenia Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej mamy wolną drogę do rozpoczęcia budowy domku letniskowego. Decyzja pozytywna określa m.in. datę, do której należy rozpocząć prace budowlane.

Vygandas Uksa
Vygandas Uksa Autor bloga i założyciel firmy domki-sodas.pl. Przygodę z drewnem zaczynał w 2014 roku i do dzisiaj fascynują go zalety tego materiału oraz tajniki budowy domków z bala. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w specjalistycznych artykułach oraz podczas rozmów z klientami.