Garaż na działce. Gdzie go ustawić, na co uważać?

Z artykułu dowiesz się, gdzie postawić garaż na działce oraz jakie są wymogi prawne w tym zakresie. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę przy budowie garażu i wskażemy jego dobre umiejscowienie względem domu i ogrodu.

Jeśli planujesz budowę garażu na swojej działce i zastanawiasz się, czy musisz zgłosić to do urzędu oraz jakie formalności należy spełnić, wyjaśniamy wszystkie kwestie.

Garaż na działce. Gdzie go ustawić, na co uważać?

Garaż na działce: pozwolenie czy zgłoszenie?

Budowę garażu na działkach reguluje treść art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Po nowelizacji tej ustawy wprowadzono osobne zapisy dla wolnostojących parterowych budynków czy wiat.

Budowę garażu w konkretnych przypadkach można zorganizować bez procedury pozwolenia na budowę, jednak należy zastosować procedurę zgłoszenia. Jest ona konieczna. Bez znaczenia jest tutaj rodzaj garażu czy będzie to blaszak, czy też garaż wybudowany na fundamentach, drewniany czy murowany. Procedury są tutaj takie same, istotne natomiast są kwestie funkcji tego budynku.

Bez pozwolenia na budowę za to zgodnie z procedurą zgłoszenia można wybudować wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeśli natomiast planujesz budowę garażu o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2 lub jeśli na Twoje działce znajdują się inne obiekty na zgłoszenie i po budowie garażu ich liczba przekroczy 2 na każde 500 m2 powierzchni działki, będziesz musiał ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na garaż na działce będzie również wymagane w przypadku, gdy chcesz rozbudować dom lub jeśli Twoja działka wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Garaż na działce: pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Procedura zgłoszenia jest o wiele prostsza, nie wymaga udziału projektantów czy architektów. Zgłoszenia możesz dokonać samodzielnie i nie musisz zatrudniać specjalistów. Jeśli jednak wypełnienie wniosku oraz rysunki będą dla Ciebie zbyt skomplikowane, warto udać się do fachowca. Musisz natomiast pamiętać o terminach zgłoszenie musisz złożyć na minimum 21 dni przed rozpoczęciem budowy.

Po złożeniu wniosku urząd nie musi informować Cię o jego przyjęciu (czyli decyzji pozytywnej). Możesz poprosić natomiast o potwierdzenie przyjęcia wniosku należy złożyć wniosek o zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, urząd wyśle Ci pismo ze wskazaniem uzupełnienia, a także termin w jakim musisz dostarczyć poprawione dokumenty. Musisz trzymać się terminu, inaczej organ wyda sprzeciw. 

Urząd ma 21 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli w tym terminie nie otrzymasz sprzeciwu (warto jednak poczekać kilka dni dłużej), możesz rozpocząć budowę garażu. Zgłoszenie garażu na działce ważne jest 3 lata, po tym terminie – jeśli nie rozpoczniesz prac, trzeba będzie ponownie udać się do urzędu i wypełnić wnioski o zgłoszenie.

W przeciwieństwie do procedury pozwolenia na budowę przy zgłoszeniu nie musisz zatrudniać kierownika budowy czy informować o rozpoczęciu oraz zakończeniu prac.  

Jak usytuować dom i garaż na działce?

Przy budowie garażu na działce ważne jest zachowanie wymaganych odległości od granicy posesji. Powinna ona wynosić 3 metry, jeśli jednak wrota/drzwi garażu są skierowane w stronę granicy – wtedy należy zachować odległość 4 m.

Przepisy przewidują szereg wyjątków od tej odległości, jednak dotyczą one wymaganych odległości od sąsiedniej działki budowlanej i odległości od dróg.

Możliwe jest postawienie garażu w odległości:

  • 1,5 m od granicy działki – gdy pozwalają na to przepisy planu miejscowego albo działka jest węższa niż 16 m, albo długość planowanego garażu nie przekroczy 6,5 m, a wysokość – 3 m (od strony granicy ściana nie może mieć okien ani drzwi);
  • garaż można postawić również bezpośrednio przy granicy – gdy pozwalają na to przepisy planu miejscowego albo działka jest węższa niż 16 m, albo długość planowanego garażu nie przekroczy 6,5 m, a wysokość – 3 m, albo garaż będzie przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce.

Powyższe odległości nie dotyczą granicy działki z drogą. Jeśli to droga publiczna, to o minimalnych odległościach budynku od drogi decydują odrębne przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Garaż na działce rolnej

Gdzie możemy wybudować garaż i na jakiej działce? Czy możemy wybudować garaż na działce rolnej, czy możliwy jest garaż na działce budowlanej?

O ile działka ma już status działki budowlanej, to z postawieniem garażu na zgłoszenie czy pozwolenie nie powinniśmy mieć większego problemu.

Schody natomiast zaczynają się w innych przypadkach. Tak czy tak, przed złożeniem wniosku o zgłoszenie lub przed ubieganiem się o pozwolenie, należy zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego.

Zanim udasz się do urzędu, by dokonać zgłoszenia, musisz znać przeznaczenie działki (np. rolna, siedliskowa, inwestycyjna, budowlana etc.), a także wytyczne określone w planie budowlanym oraz wiedzieć, czy jest na niej w ogóle dopuszczona możliwość zabudowy w danym zakresie.

Trzeba także znać dokładne cechy konstrukcji jak np. jej wysokość, wielkość czy kąt nachylenia dachu. Należy zatem najpierw dowiedzieć się, jakie obiekty można budować w danej gminie i na jakim terenie.

Vygandas Uksa
Vygandas Uksa Autor bloga i założyciel firmy domki-sodas.pl. Przygodę z drewnem zaczynał w 2014 roku i do dzisiaj fascynują go zalety tego materiału oraz tajniki budowy domków z bala. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w specjalistycznych artykułach oraz podczas rozmów z klientami.