Domek na działce rekreacyjnej: czy możemy go postawić?

Niełatwy rynek nieruchomości w Polsce sprawia, że coraz więcej Polaków szuka alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych. Jednym z nich jest domek na działce rekreacyjnej. Jakiego rodzaju nieruchomość można postawić na działce rekreacyjnej? Przekonaj się, o czym faktycznie mówi nam plan zagospodarowania działki rekreacyjnej i jak najlepiej zagospodarować działkę rekreacyjną! 

Domek na działce rekreacyjnej: czy możemy go postawić?

Spis treści:

 1. Co to jest działka rekreacyjna w świetle przepisów?
 2. O jakich informacjach mówi nam plan zagospodarowania działki rekreacyjnej?
 3. Co można postawić na działce rekreacyjnej? Niestety nie dom całoroczny
 4. Domki na działkę rekreacyjną od Sodas

Co to jest działka rekreacyjna w świetle przepisów?

Relatywnie tania możliwość zakupu działki i perspektywa wybudowania na niej własnego domu wydaje się niezwykle kusząca. Coraz więcej osób zastanawia się, czy na działce rekreacyjnej można postawić dom. Aby to zweryfikować, musimy zacząć od podstaw, czyli odpowiedzi na pytanie, co to jest działka rekreacyjna i co można na niej zbudować. 

Wyróżniamy trzy główne rodzaje działek: budowlane, rekreacyjne i ROD. Niestety, w polskim prawie nie istnieje formalna definicja “działki rekreacyjnej”. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że jest to taki typ nieruchomości, który przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne. Podstawową funkcją takich terenów jest rekreacja, a więc np. spędzenie urlopu na świeżym powietrzu. W przeciwieństwie do działki ROD na właściciela gruntu rekreacyjnego nie czeka tyle ograniczeń. Nie można jednak liczyć na całkowitą wolność w podejmowaniu decyzji o budowie. Dom na działce rekreacyjnej można postawić tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na dany rodzaj zabudowy. W praktyce więc działka rekreacyjna jest formą, która czasem może być bliższa działce budowlanej, kiedy indziej jednak będzie bardziej przypominała działkę ROD.

O jakich informacjach mówi nam plan zagospodarowania działki rekreacyjnej?

Plan zagospodarowania działki rekreacyjnej, a właściwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), to akt prawa miejscowego w formie uchwały wprowadzany przez i na terenie danej gminy. Tworzony jest przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o Ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zawiera on szczegółowe informacje związane ze sposobem zagospodarowania terenów i charakteru poszczególnych działek. Plan ten powinien określać, czy można na danym terenie wybudować nieruchomość, a jeśli tak, to jaki domek na działce rekreacyjnej, ROD lub budowlanej może się znajdować. 

Plan uwzględnia nie tylko strategię rozwoju gminy, ale bazuje także na danych geodezyjnych i geograficznych. Nie każdy grunt jest bowiem odpowiedni pod zabudowę mieszkalną. Ponadto plan powinien określać nie tylko, co można wybudować na działce rekreacyjnej budowlanej lub ROD, ale także to, czy możliwe jest prowadzenie w danym miejscu działalności gospodarczej oraz jakiego rodzaju obiekty mogą powstawać w sąsiedztwie działki. 

Jeśli zamierza się postawić domek na działce rekreacyjnej, sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno być naturalnie pierwszym krokiem. Jeżeli MPZP zezwala na budowę domu na działce rekreacyjnej, nie trzeba ubiegać się wówczas o dodatkowe pozwolenie na budowę. Warto dokładnie przeanalizować ten dokument - zawsze powinien on znajdować się do wglądu w Urzędzie gminy, a często także dostępny jest w wersji online. Istnieje też wiele kazusów, które pokazują, że domek na działkę rekreacyjną jest dozwolony, ale tylko przy spełnieniu określonych wymogów. Dotyczyć one mogą np. liczby kondygnacji, podpiwniczenia i wielkości bezwzględnej obszaru budowy. Co więcej, MPZP może jasno wskazywać na to, że na danej działce nie jest możliwe budowanie domu całorocznego, a jedynie zabudowy rekreacyjnej, np. domku letniskowego.

Co jeżeli działka nie posiada MPZP?

Nowelizacja prawa budowlanego zniosła każdorazową konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych rodzajów nieruchomości w sytuacji, kiedy dany teren nie został ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie wymaga się zgłoszenia, kiedy budowanym obiektem jest altana, parterowe pomieszczenie gospodarcze i inne konstrukcje, które zostały wyodrębnione w Ustawie Prawo budowlane. 

Działka rekreacyjna z domkiem, w przypadku braku uwzględnienia działki w MPZP, nie może być jednak zbudowana bez zgłoszenia. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji powinno być złożenie wniosku o wydanie decyzji i warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. To dokument, który będzie zawierał istotne informacje o dopuszczalnych parametrów budynku, jaki może powstać na działce. Warunki zabudowy można uzyskać także przed zakupem działki. Na taki sam krok muszą zdecydować się osoby, które pragną wybudować dom na działce, która została uwzględniona w MPZP jako teren wyłączony z zabudowy mieszkaniowej (art. 59 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Wraz z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy w Urzędzie gminy należy przedłożyć: 

 1. mapę zasadniczą, a w przypadku jej braku mapę ewidencyjną, z państwowego zasobu geodezyjnego,
 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli działka znajduje się np. w obszarze chronionym, 
 3. przygotowaną charakterystykę inwestycji - określenie zapotrzebowania na media, planu zagospodarowania terenu, warunków technicznych dostarczenia mediów, sposobu wykorzystania działki, 
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jeżeli wniosek ma być złożony przez inną osobę, konieczne jest dołączenie udzielonego pełnomocnictwa. 

Co można postawić na działce rekreacyjnej? Niestety, nie dom całoroczny

Zastanawiając się, co można postawić na działce rekreacyjnej, warto spojrzeć na to, jakie decyzje z reguły podejmują jednostki samorządu terytorialnego. Na działkach rekreacyjnych z reguły można wznosić domy letniskowe, które nie są przeznaczone do całorocznego mieszkania, a także wiaty, altany i pomieszczenia gospodarcze. Dom całoroczny na działce rekreacyjnej, także w 2022 roku, nie jest możliwy do postawienia, pomimo wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego. Działki rekreacyjne, podobnie jak ROD, często mogą nie mieć podłączonych wszystkich mediów (np. kanalizacji, sieci gazowej). Domek letniskowy o powierzchni do 35m2, przy zachowaniu stosunku maks. 35m2 zabudowy na 500 m2 działki, jak wspomnieliśmy, można wybudować bez pozwolenia, jednak konieczne jest zgłoszenie budowy z projektem. Nieruchomość ta ma jednak służyć do odpoczynku, nie zaś do całorocznego, stałego zamieszkania. 

Ostatecznie jednak dom bez pozwolenia na działce rekreacyjnej nie może być przeznaczony do stałego pobytu i zameldowania. Warto zwrócić uwagę na to, że tereny wybierane przez samorząd na działki rekreacyjne mogą charakteryzować się trudnymi warunkami geodezyjnymi. Nierzadko są to tereny zalewowe, o wysokim poziomie wód podziemnych, a także ziemie niezdatne do cięższej zabudowy. 

Domki na działkę rekreacyjną od Sodas

Jeśli jednak zastanawiamy się, jaki domek można postawić na działce rekreacyjnej tak, aby przyjemnie można było spędzać na niej słoneczne weekendy, rozwiązaniem jest nasza oferta domków Sodas. Altany, wiaty i gotowe domki letniskowe Sodas wykonane są z najwyższej jakości drewna, najczęściej drzew iglastych, co przekłada się na ich wytrzymałość i trwałość. Dostępne są nietuzinkowe warianty z przeszkleniami, które doskonale sprawdzą się przy niejednej imprezie rodzinnej! 

Akty prawne: 

 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2016.290 z dn. 2016.03.08 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 1997 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016.778 z dn. 2016.06.06 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002.108.953 z dn. 2002.07.17)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z dn. 2012.04.27). 
Vygandas Uksa
Vygandas Uksa Autor bloga i założyciel firmy domki-sodas.pl. Przygodę z drewnem zaczynał w 2014 roku i do dzisiaj fascynują go zalety tego materiału oraz tajniki budowy domków z bala. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w specjalistycznych artykułach oraz podczas rozmów z klientami.